Ap i helpu chi i ddod i adnabod eich hun

Lawrlwythwch Am Ddim: https://moil.in/apcwtshios


Lawrlwythwch Am Ddim: https://moil.in/apcwtshdroid


Gwybodaeth Bellach & Cysylltu

Am wybodaeth pellach am y Llyfr Lles neu i ychwanegu eich manylion chi ar y Llyfr Lles, cysylltwch â cwtshcymru@gmail.com.

Llyfr Lles Ap Cwtsh

Rydym wedi datblygu Llyfr Lles fel cyfeirlyfr o athrawon yoga, Tai chi, myfyrdod ac ymwybyddiaeth ofalgar sydd ar gael i gynnig hyfforddiant ac arweiniad lleol i bobl drwy gyfrwng y Gymraeg.

24 Sefydliad Trwy Gyfrwng y Gymraeg

Cliciwch ar y map isod i weld pa wasanaeth sydd ar gael yn eich ardal chi.

Gwybodaeth Pellach & Cysylltu

Am wybodaeth pellach am y Llyfr Lles neu i ychwanegu eich manylion chi ar y llyfr lles, cysylltwch gyda:

cwtshcymru@gmail.com

Nodwch

Mae unrhyw gynnwys sy’n cael ei bostio ar yr ap hon, gan gynnwys sylwadau, at ddibenion cefnogaeth yn unig. Gobeithiwn yn fawr y bydd yr ap yn ddefnyddiol i chi, os oes angen unrhyw gymorth ychwanegol, dilynwch y linc i meddwl.org. Os oes angen cymorth ar frys, cysylltwch â gweithiwr proffesiynol cymwysedig os oes angen cymorth arnoch.

Meddwl.org/cymorth